Visdomsord samlade/skrivna av Coelho

Det enda jag stör mig på är att han sällan redovisar sina källor.
Jag har frågat honom ibland "det där citatet! var har du läst det?"
men inte fått något svar. Och då vet jag ju inte om jag kanske
skrev något sårande med min fråga eftersom det kanske var något
han faktiskt hade funderat ut själv!

Det kan ju också hända...
"Musik är den vackraste formen av matematik
som jag vet!"
skulle jag vilja säga är något
som jag formulerat själv, men fröet till det
är hämtat någonannanstans ifrån - men vaR har jag glömt!

och så kan det ju också förhålla sig med dessa "livsstatuter"
- fröerna kommer från flera stora tänkare
och har sedan formulerats om med Coelhos egna ord.

Kanske lite överflödigt att översätta, men det kliar i fingrarna.
Alla synpunkter och rättelser mottages tacksamt!! :-)

En del får mig att skratta högt,
här finns en hel del humor! :-)
därmed inte sagt att de allihop skulle vara "sanna",
här finns säkert ett och annat man kan invända på med!


Tuesday, May 08, 2007


Statutes for life

"livs-regler"

1] All men are different. And should do everything possible to continue to be so.

Alla människor är olika och bör göra vad som är möjligt för att förbli det.


2] Each human being has been granted two courses of action: that of deed and that of contemplation. Both lead to the same place.

Varje mänsklig varelse har fått två handlingsmöjligheter: handling och begrundande. Båda leder till samma ställe.


3] Each human being has been granted two qualities: power and gift. Power drives man to meet his destiny, his gift obliges him to share with others that which is good in him. A man must know when to use his power, and when to use his gift.

Varje mänsklig varelse har fått två egenskaper: styrka och talang. Styrka leder en människa att möta sitt öde, hans talang förpliktar honom att dela med andra det som är gott i honom. En människa måste veta när han ska använda sin styrka och när han ska använda sin talang.


4] Each human being has been granted a virtue: the capacity to choose. For he who does not use this virtue, it becomes a curse - and others will always choose for him.

Varje mänsklig varelse har fått en gåva: förmågan att välja. För den som inte använder den gåvan förvandlas den till en förbannelse - och andra kommer alltid att välja åt honom.


5] Each human being has the right to two blessings, which are: the blessing to do right, and the blessing to err. In the latter case, there is always a path of learning leading to the right way.

Varje mänsklig varelse har rätt till två välsignelser, vilka är: välsignelsen att göra rätt och välsignelsen att fela. I det senare fallet, finns det alltid en lärdomsstig som leder till den rätta vägen.


6] Each human being has his own sexual profile, and should exercise it without guilt - provided he does not oblige others to exercise it with him.

Varje mänsklig varelse har sin egen sexuella böjelse, och bör utöva den utan skuld - förutsatt att han inte förpliktar andra att utöva den med honom.


7] Each human being has his own Personal Legend to be fulfilled, and this is the reason he is in the world. The Personal Legend is manifest in his enthusiasm for what he does.

Varje mänsklig varelse har sin egen Personliga Legend att fulfölja, och det är anledningen till varför han är på jorden. Den Personliga Legenden manifesteras i entusiasmen för det han gör.


8] The Personal Legend may be abandoned for a certain time, provided one does not forget it and returns as soon as possible.

Den Personliga Legenden kan överges för en tid, förutsatt att man inte glömmer bort den och kommer tillbaka så snart som möjligt.


9] Each man has a feminine side, and each woman has a masculine side. It is necessary to use discipline with intuition, and to use intuition objectively.

Varje man har en feminin sida och varje kvinna har en maskulin sida. Det är nödvändigt att använda disciplin med intuition och att använda intuition objektivt.


10] Each human being must know two languages: the language of society and the language of the omens. The first serves for communication with others. The second serves to interpret messages from God.

Varje mänsklig varelse kan två språk: samhällets språk och föraningarnas språk. Det första används för att kommunicera med andra. Det andra används för att tolka Guds budskap.


11] Each human being has the right to seek out joy, joy being understood as something which makes one content - not necessarily that which makes others content.

Varje mänsklig varelse har rätt att söka glädje, glädje förstått som något som gör en tillfredsställd - inte nödvändigtvis vad som gör andra tillfredsställda.


12] Each human being must keep alight within him the sacred flame of madness. And must behave like a normal person.

Varje mänsklig varelse måste hålla vid liv inom sig den heliga lågan av galenskap. Och uppföra sig som en normal person.


13] The only faults considered grave are the following: not respecting the rights of one's neighbor, letting oneself be paralyzed by fear, feeling guilty, thinking one does not deserve the good and bad which occurs in life, and being a coward.

De enda felen som kan anses grova är följande: att inte respektera sin nästas rättigheter, låta sig paralyseras av rädsla, känna sig skyldig, tänka att man inte förtjänar det bra eller dåliga som händer i livet och att vara en fegis.


14] We shall love our adversaries, but not make alliances with them. They are placed in our way to test our sword, and deserve the respect of our fight.

Vi ska älska våra motståndare, men inte ingå i allianser med dem. De har placerats i vår väg för att testa vårt svärd och de förtjänar vår kamps respekt.


15] We shall choose our adversaries, not the other way around.

Vi ska välja våra motståndare, inte tvärtom.


16] All religions lead to the same God, and all deserve the same respect.

Alla religioner leder till samma Gud och alla förtjänar samma respekt.


17] A man who chooses a religion is also choosing a collective manner of adoration and of sharing the mysteries. Nevertheless, he alone is responsible for his actions along the Way, and he has no right to transfer to religion the responsibility for his steps and his decisions.

En man som väljer en religion väljer också ett kollektivt sätt att tillbe och att dela mysterierna. Inte desto mindre är han ensam ansvarig för sina handlingar längs Vägen och han har ingen rätt att överföra till religionen ansvaret för sina steg och sina val.


18] We hereby declare the end to the wall dividing the sacred from the profane: from now on, all is sacred.

Härmed tillkännager vi raserandet av väggen som delar det heliga från det världsliga: från och med nu är allting heligt.


19] Everything which is done in the present, affects the future by consequence, and the past by redemption.

Allting som görs i nuet påverkar framtiden med konsekvens och det förflutna med gottgörande.


Free Distribution - you can have the e-cards by going to the photo album "Statutes for Life"
Copyright by Paulo Coelho

Andra bloggar om: Coelho, visdomsord

Kommentarer
Postat av: Josephine

oj, nu fick jag en Google-annons: "Gud älskar dig" - där ser man vad ens blogginlägg kan leda till! *lol*

2007-05-12 @ 00:00:42
URL: http://giraffen197.webblogg.se
Postat av: fille

Enklaste sättet i boken att skriva ett blogginlägg, stjäla något en annan skrivit. Jaja, där ser man...
Näja, skämt å sido så har du nog räknat ut att jag har synpunkter på vissa av de sakerna han säger. Men saker jag sagt själv finns publicerade på nätet här:
www.fukt.bsnet.se/~fille/words.html
Ett par år sedan jag knackade ner de raderna.
Men jag håller helt med om det där med att finna sin egen väg och gå den till vägens ände.

2007-05-13 @ 17:02:46
Postat av: Hedning

Coelho har gett mig en hel del svar...
Han är helt enkelt bara bäst..

2007-05-13 @ 20:02:20
Postat av: Anette Jahnke

"Musik är den vackraste formen av matematik som jag vet!"

- den ska jag komma ihåg!
tackar

2007-05-13 @ 20:33:38
URL: http://www.anettejahnke.nu
Postat av: Inga M

Mycken klokskap här! Jag gillar rätten att göra rätt och rätten att göra fel. För mig som jobbar med människor i ett kommunikationsjobb (lärare) så måste det få bli fel ibland. Det ingår i konceptet, jag har ju hundratals kontakter med barn och kollegor varje dag och det vore förmätet av mig att tro att jag aldrig skulle säga något galet eller aldrig missuppfatta någon. Huvudsaken är att man kan hjälpas åt att rätta till efteråt.

2007-05-16 @ 07:44:01
URL: http://inga.blogg.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0