IKEA i Belgien och "svenska pussel"


(English translation after the Swedish version)

Ah! bara 60 euro för hela den bokhyllan? Förstås inte... det är 60 euro för en del. 23 x 60 euro = 1380 euro... å andra sidan passar det nog bättre att vara slottsägare för att få rum med dem.
Annonsen är från gårdagens Metro och jag tycker den är ett jättebra exempel på den Småländska(?) klurighet IKEA gärna vill profilera sig med. Du fyller i korsordet, plockar ut sju bokstäver som du fyller i på tredje sidan och får en måltid med svenska köttbullar på IKEA-restaurangen gratis. Hela annonsen täckte fyra sidor som kapslade in Metro-tidningen. Varning: Besök INTE IKEA på en Lördag. Det är packat, både i Belgien och i Nederländerna. Det verkar som om de har samma tankegång när det gäller kunderna som med möblerna, mera på mindre plats = billigare. Ändå är varuhusen inte små och gångarna är inte smala... Och det är gott att kunna åka dit och köpa pepparkakor, Kalles kaviar och Leksands runda bruna knäckebröd.

Zweeds raadsel och Casse-tête Suedois = svensk gåta/svenskt huvudbry! Varför de inte valde det mera kända Zweedse Puzzel eller Mots croisés är väl för det är så mycket mer än bara korsord i annonsen, det är design och pris också.

"svenskt pussel"
Första gången jag såg det i en tidningskiosk i Holland blev jag helt till mig! Vad? pussel på Svenska? Här!? men nej, de var på holländska. Jag fick höra då från min moster att det skulle vara en svensk uppfinning från 1958, men nu när jag letat och letat på nätet i drygt en timme har jag inte hittat något belägg för det. Däremot har jag hittat en artikel som firar korsordet 75-åriga historia i Sverige (alltså måste den ha skrivits 1999) där man kan läsa följande:

"Det första bildkorsordet publicerades i Svenska Dagbladet 19:e December 1954"

"Utomlands talar man om bildkorsord som "Swedish crossword". Men hur svenskt är det egentligen? I presentationen av "Kors och tvärs", som det nya korsordet döpts till, skriver nämligen Gösta Knutsson [författaren till Pelle Svanslös!]
"I Danmark har denna nya form av korsord praktiskt taget utträngt den gamla typen.- - -"

De svenska korsorden är från början Danska! men den början verkar vara höljd i töcken och dimma, mer än så har jag inte hittat. Enligt en ordlista heter korsord på danska "krydsord", men på danska wikipedia finns ingenting under det ordet. Kanske har Hans Christian Nygårdh, känd korsordsmakare från byn Laxne med signaturen "HCN", skrivit något mera kring det danska ursprunget i sin bok "Galen i korsord"?

På svenska wikipedia står det att denna sortens korsord bara skulle förekomma i norden, men det stämmer alltså inte. I Nederländerna och Belgien är de också väldigt populära och kallas alltså för "svenska korsord".

En annan bloggare som räknar upp några av våra svenska "stoltheter" är Tanja Suhinina. Titta gärna vidare under denna kategorin vad som samlats på hög under mina år som utlanssvensk.

Amerikanskt Pussel-bonus:
Den Amerikanska förlagsjätten "Simon & Schuster" ska enligt denna artikeln ha börjat sin publiceringshistoria med en korsordsbok!

Josephine - som sällan löser korsord

----------------------------------------------------------------------
Oh, only 60 euro for this big bookcase? Of course not... it is 60 euro for one part. 23 x 60 euro = 1380 euro... on the other hand all of them together would probably only fit in a castle.
The advertising is from yesterdays Metro-paper and I think it is a very good example of the "clevereness" that is(?) significant from Småland where IKEA comes from, something the company likes to enhance in it's profile. You fill in the crosswords, pick out seven letters and fill them in on the third page and you will get a free meal of Swedish meatballs for free on the IKEA-restaurant. The whole advertising is covering four pages which eclosed the Metro-paper. Warning: Do NOT visit IKEA on a Saturday. It is as packed with people as it's furniture in the flat packages. Same philosophy? more on less space = cheaper. But the warehouses are still not small and it is nice to go there, as Swedish emigrant, to buy gingerbread snaps, "Kalles kaviar" and hard brown bread from Leksand.

Zweeds raadsel and Casse-tête Suedois = Swedish riddle, puzzle! Why they did not choose the more known Zweedse Puzzel(link in Dutch) or French "mots croisés" might be because there is so much more than just crosswords in the add. it is also design and price.

"Swedish crosswords"
The first time I saw that in a Dutch newsstand I got all excited! What? crosswords in Swedish? Here!? but no, they were in Dutch. I got to know then from my aunt that this would be a Swedish invention from 1958, but now when I've been searching on the internet for more than an hour I haven't found any proof for it. What I have found, is an article which is celebrating the 75th anniversary of the crosswords in Sweden.(link in Swedish) (so it must have been written 1999) where you can read the following:

"The first imagecrossword was publicized in the Swedish Daily 19th of December 1954"

"Abroad they are talking about imagecrosswords as "Swedish crosswords". But how Swedish is it really? In the presentation of "Kors och tvärs" as the new crosswords was called, Gösta Knutsson writes
"In Denmark this new form of crosswords has practically made the old form vanish.---"

The Swedish crosswords are from the beginning Danish! But how this beginning looked like seems to be hidden in the fogs of history. Anyone who knows more, please tell!

In Swedish wikipedia one can read that this sort of crosswords only would excist in the North (in Scandinavia),but it's not true. In the Netherlands and Belgium they are also very popular and thus called "Swedish crosswords".

American crossword-bonus:
The American publisher "Simon & Schuster" shall according to this article have started their publishing history with a book with crosswords!

Josephine - who rarely solves crosswords

Läs även andra bloggares åsikter om IKEA, Sverige, Belgien, pussel, Sweden, Belgium, crosswords

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0