giraffen197

2006-02-24
20:28:32

tolerera ingen skit...

På uppmaning av Hedgehog-Sara så länkar jag till hennes inlägg
om kränkningar på internet.

Jag hoppas att det bara är en tidsfråga innan vi får den första
rättegången mot denna typen av beteende. Respektlöshet och förakt är början till våld. Att skriva elakheter mot andra och inte bry sig om vad man orsakar är både känslokallt och psykopatiskt. Ett sjukt syrefattigt liv.


Josephine