giraffen197

2019-11-24
21:48:19

Fällda träd // Cut down trees

 
 
Detta är inget naturreservat vilket kanske är synd, jag vet inte eftersom jag inte känner till artrikedomen i Foret de Soignes. Det är bokskog som "odlas" och ett visst antal träd tas ner varje år på olika håll och kanter. Men som synes är jag inte ensam om att sucka när dessa ståtliga vackra träd tas ner. Någon har ritat en ledsen smiley!
 
//  This is not a nature reservation which maybe is a pity, I don't know because I do not know anything about the biodiversity of Foret de Soignes. This is a "cultivated" beech forest where a certain number of trees are cut down every year in different areas. But as you can see I'm not the only one feeling sad when these majestic beautiful trees are cut down. Someone draw a sad smiley!
 
 
Följande fotografier är från eftermiddagen den 23:e November från omgivningarna av Rouge Cloître.  :-)
 
//  Following photos are from the afternoon 23rd of November from the surroundings of Rouge Cloître.  :-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// Josephine