giraffen197

2021-03-21
15:59:02

Zilia Ving!

 
För ca två år sedan hade jag en tävling med ett bokpris i bloggen (snart dags för en ny, eller vad säger ni?  ;-)  och hon som vann boken heter Zilia Ving.  
 
giraffen197 - Bokvinnaren! (webblogg.se)
 
// About two years ago I had a competition in the blog with a bookprize (soon time again, or what do you say?  ;-) and the winner was Zilia Ving. 
 
På något vis lyckades jag missa debuten av hennes YouTube-kanal (förlåt mig Zilia!) så för att gottgöra det vill jag göra lite reklam för den här.  Liksom Jonna Jinton så är hon en kreativ naturälskare som älskar att skapa och fotografera men där upphör likheterna. Zilia är mamma till två småttingar och väntar en tredje, hon är make-up artist med socionomutbildning och dessutom musiker (fiol och tvärflöjt) och älskar trädgårdsodling. 
 
//  Somehow I succeeded to miss the start of her YouTune-channel (please forgive me Zilia!) so to make up for it a bit I decided to make some publicity for it here. Like Jonna Jinton she is a creative naturelover who loves to create and photograph but there the resemblance stops. Zilia is mother to two children and a third one on the way, she is a make-up artist with an diploma in sociology and she is also a musician (violin and flute) and she loves gardening.
 
Om ni som jag älskar träd och skog så kommer ni att älska de fina dron-flygnings-vyerna! 
 
//  if you like me love trees and forest then you will love these beautiful drone-fly-views!
 
Lycka till Zilia!  //  Good Luck Zilia!    Zilias blogg "Hemlängtan" (longing home)