giraffen197

2021-04-11
09:01:00

Regn // Rain

 
Igår och idag, regn. Ändå finns skönheten där för den som vill se. Ljuset som glittrar i regndropparna, luftens friskhet, de nyfödda bladens färska färger. Jag dricker varje droppe av dessa ögonblick, "evighetssekunder" som Eva Dahlgren sjunger.
 
//  Yesterday and today, rain. Still the beauty is there for anyone who wants to see. The light is glittering in the raindrops, the freshness of the air, the bright colours of the newborn leaves. I drink every drop of these moments, "eternity seconds" as Eva Dahlgren sings.
 
//  Josephine