giraffen197

2021-11-04
09:01:00

Kalmar och Kronan 17:e augusti

 
Tisdagen den 17:e augusti åkte vi in till Kalmar och gick på Kalmar länsmuseum med skeppet Kronan-uställningen. Det blev ett mycket minnesvärt besök. Imponerande att se alla kanonerna och lära sig de olika typerna (som jag redan har glömt bort..) 
 
// Tuesday the 17th of August we went to Kalmar (just south of Timmernabben) and visited the county museum with the permanent exposition of the ship Kronan. It was a memorable excursion. Quite impressing to see all the canons and learn the names of the different types (which I've alreadt forgotten..)
 
 
Kronan var ett kungligt krigsskepp som exploderade och sjönk i Kalmar sund den 1:a juni 1676, bara fyra år efter att hon hade byggts. Tillsammans med regalskeppet Wasa är hon idag den andra mest världskända svenska skeppet
 
// Kronan was a regal warship that exploded and sunk in Kalmar trait 1st of June 1676 only four years after she had been built. Together with the regal ship Wasa she is today the second most famous Swedish ship in the world. 
 
 
Mer än 30 000 saker har bärgats från Kronans vrak. Själva vraket är emellertid fortfarande kvar på bottnen. Till skillnad från Wasa så rev explosionen sönder skrovet och det finns inget "helt" skepp som man skulle kunna ta upp. 
 
// More than 30 000 pieces have been picked up from the wreckage of Kronan. The wreckage itself is however still left on the bottom. Contrary to Wasa the explosion teared the hull apart and there is no "whole" ship one could bring up to the surface.
 
 
Kronan hade mellan 116 - 126 kanoner ombord. Det var det mest bestyckade skeppet i världen på 1670-talet. Ett par år efter att skeppet hade sjunkit gick man ner med en dykarklocka och bärgade 60 av kanonerna. Idag har 44 kanoner bärgats och två ligger kvar vid vraket.
 
Här kan ni läsa mera om Kronans kanoner: Kalmar Länsmuseum, Kronans kanoner
 
// Kronan had between 116-126 canons aboard. It was the most heavily armed ship in the world in the 1670:ies. A few years after that the ship had sunk they went down with a diving bell and picked up 60 of the canons. Today another 44 has been picked up and two remains at the wreckage.
 
 
På andra våningen fanns det ett halvt våningsplan med en utställning gjord för barn! En av anledningarna till att vi valde detta museum. Och den utställningen är verkligen jättefin! Rolig, lekfull och lärorik!  <3 
 
// On the second floor there were several rooms with an exposition made for children! One of the reasons we had chosen this museum. And the exposition was really great! Fun, playfull and educative!  <3
 
 
Ett rum på havets botten, entrén är en rutchkana!  // A room on the seafloor, the entrance is a slide!
 
 
Fiskare // Fisherman
 
 
Överst en tång att dra ut tänder med från 1600-talet. Underst en modern tång att dra ut tänder med.
 
// Above a forcep / tang to take out teeth from the 17th century. Below a modern forcep.
 
 
 
 
Gamla hus i Kalmar centrum. Till skillnad från många andra städer så verkar Kalmar ha undgått den värsta rivningshysterin på 50-60-70-talet. Stadskärnan är i stort sett intakt?
 
// Old houses in the center of Kalmar. Compared to many other cities it seems Kalmar evaded the worse of the reconstruction hysteria in the 50-60-70:ies. The center of the town is mostly intact?
 
 
 
 
 
 
 
 
Mina älskade.  <3  My loved ones.
 
 
Kalmar slott  //  Kalmar castle.
 
 
 
 
Kalmar slott började byggas under Kung Knut Eriksson i slutet av 1100-talet. Det centrala tornet dateras från den tiden. Kalmar slotts storhetstid var emellertid på 1500-talet och början av 1600 talet.
 
// Kalmar castle was founded in the end of the 12th century by king Knut Eriksson. The central tower dates from that time. The golden age of the castle was however in the 16th century and the beginning of the 17th century.
 
 
 
 
Dahlia och -?gladiolus?.
 
 
 
 
Timmernabbens marina.  //  The small port of Timmernabben.
 
Nästa uppdatering är vi på väg hem till Bryssel igen och stannar till i Hamburg! Missa inte! // Next update we are on our way back home to Brussels and we make a stop in Hamburg. Don't miss!
 
//  Josephine