giraffen197

2013-07-29
09:15:00

Les jardins d'Annevoi / Annevois trädgårdar / The gardens of Annevoi

 
 
Den 9:e juni besökte vi slottet Annevois trädgårdar som ligger strax söder om Namur inte långt ifrån floden Meuse.  /  The 9th of June we visited the gardens of Annevoi which is situated right south of Namur not far from river Meuse.
 
 
 
De här trädgårdarna är berömda för sina fontäner, bäckar och dammar, här finns mer än 50 stycken!  /
These gardens are famous for it's fountains, creeks and ponds, here you will find more than 50 of them!
 
 
 
Själva slottet började byggas på 1600-talet men fick mycket av sin nuvarande form under 1700-talet. /
The castle itself dates back to the 17th century but got much of it's current looks under the 18th century.
 
 
Charles-Alexis Montpellier (1717-1807) var järnbrukspatron liksom sin far och farfar, landshövding och kammarherre och var den som skapade Annevois fantastiska trädgårdar med början 1758. /  Charles-Alexis Montpellier (1717-1807) was Mayor of the Court of Iron-merchants and he was the one who created the fantastic gardens of Annevoi with start about 1758.
 
 
 
Trädgårdarna får allt sitt vatten från fyra olika källor vilket samlas i en stor grävd kanal på toppen av en ås, men också från ån Rouillon som senare rinner ut i Meuse. /  The gardens get all the water from four different sources which are combined in a big canal-reservoir on top of the hill but also from the river Rouillon.
 
 
Tyvärr ganska mycket alger överallt, det tycker jag skämde, men annars underbart vackert t.o.m. en mulen dag som det var.  /  Unfortunately too much algaes (probably the result of fertilizers from the agriculture) but otherwise this was so beautiful even on a cloudy day like this.
 
 
Entré-huset på baksidan. / The entrance house behind the main castle building.
 
 
Uppe på toppen av den här kullen/åsen finns kanalen. Alla fontänerna fungerar genom fallhöjd och ett genialt kanalsystem, inga artificiella maskiner och ingen elektricitet används. Alltsammans har fungerat oavbrutet i mer än 250 år!  /  On the top of this hill is the canal-reservoir. All the fountains function through the vertical position and an ingenious feeding canalsystem, no artificial machinery or electricity is used. All of it has been functioning uninterrupted for more than 250 years!
 
 
 
Charles-Alexis Montpellier lät sig inspireras av flera olika stilar från sina resor i Europa. I trädgårdarna finns den franska öppna stilen med rena linjer och öppna ytor, den italienska stilen med kurvor, kontraster och överraskningar och den engelska romantiska stilen med bl.a. en konstgjord grotta och ett mjukt porlande vattenfall. /  Charles-Alexis Montpellier let himself get inspired by several different styles from his travels in Europe. In the gardens you find back the French open style with clear lins and open areas, the italian style with curves, contrasts and surprises and the English romantic style with among other things a constructed cave and a soft murmuring waterfall.
 
 
Vattnet verkade mycket rent och klart annars i själva bäckarna.  / The water seemed very clear and pure otherwise in the creeks.
 
 
 
den "gömda" fontänen / the hidden fountain
 
 
 
Det "viskande" vattenfallet  / the murmuring waterfall
 
 
 
Gamla och unga träd. / Old and young trees.
 
 
 
 
Till höger syns en av vattenledningskanalerna som leder vattnet i hög fart till några av trädgårdens alla fontäner. / To the right you can see one of the canals which lead the water in high speed to some of the fountains of the garden.
 
 
 
 
 
 
På 1930-talet öppnades trädgårdarna för publik och då skapade man ytterliggare en bit med en del rabatter för att tillfredsställa alla blomälskare, men vattnet och fontänerna förblir huvudattraktionen.  / In the 30:ies the gardens were opened for public and then a new part was created with flowerbeds to satisfy all botanical lovers, but the water and the fountains remains the main attraction.
 
 
 
 
 
Rododendron.
 
 
Azalea?
 
 
Utsikt ut över dalgången av Rouillon mot Meuse. / View out over the valley of Rouillon towards Meuse.
 
 
En svart svan med ägg. / A black swan with eggs.
 
 
 
I den här dammen odlades regnbågsforeller, riktigt spännande att se dem simma omkring, men svåra att fotografera. Det var en av huvudrätterna i parkens restaurang / In this pond someone was farming trouts, quite exciting to see them swim around, but difficult to photograph. They were served as a main dish in the restaurant of the park.
 
Länk till hemsidan:  http://www.annevoie.be/index.cfm?page=jardins/visit  (engelska)
 
Ytterligare bilder, sidan är på franska:  https://sites.google.com/site/exometeofraiture/home (French)
 
Hit kommer vi att återvända! En underbar plats att ströva omkring på, slå sig ner och bara slappna av, rofylld. / We will return to this place! A wonderful environment to just slowly walk around, find a spot and just relax, giving peace to the mind.
 
//Josephine  :-)