giraffen197

2011-11-20
22:14:55

Grany skogen / The Grany forest 20th Nov 2011
Denna dagen hade jag sett fram emot i flera månader. Den 20:e November - plantera skog! Det var den Flamländska naturorganisationen "Natuurpunt" som tillsammans med företag och privata donatorer samlat in pengar och organiserat evenemanget. Ett av företagen var Recorbank, det andra var kexfabriken "Grany". Under hela hösten har man kunnat samla in koder i deras förpackningar och registerar dem på internet. Sex koder =
ett träd. Det blev flera tusen träd registerade på deras sida. Tillsammans idag planterade vi 20 000 träd på 9 hektar.

I had been looking forward to this day during several months. The 20th of November - plant forest! It was the Flemish nature organisation "Natuurpunt" who together with companies and private donators collected money and organized the event. One of the companies was Recorbank, the other one was the bisquit producer "Grany". During the whole autumn you could collect codes in their packages and register them on internet. Six codes = one tree. There were several thousands of trees registered om their page. Together today we planted 20 000 trees on 9 hectares (22.24 acres)

Entrén, pråligt värre. Först tyckte jag inte om det ganska oekologiska partyarrangemenaget med en dieselmotor för elektricitet, alla tält och all reklam, men det vsiade sig att detta var ett ganska lyckat drag för att locka dit mera folk. Totalt kom minst 1000 besökare, kanske upp emot 1500.

The entrance. First I disliked the quite unecological arrangement with a diezelengine for electricity, the tents and all the commercial, but it showed up to be a good move because it attracted more people. In total at least 1000 visitors came, maybe up to 1500.

Arbetet organiserades och leddes av entusiastiska medlemmar från Natuurpunt. Det översta fältet (av fyra) var i stort sett klart när jag kom vid elvatiden. Officiellt varade planteringen från 10 - 16. De första timmarna var det kyligt och disigt, men på eftermiddagen bröt solen fram.

The work was organized and lead by enthusiastic members from Natuurpunt. The upper field (of four) was almost finnished when I arrived around 11 o'clock. Officially the plantation lasted from 10-16. The first hours it was cold and foggy, but in the afternoon the sun broke through.Min första bunt av 25 sommarekar. Totalt planterade jag 75 träd varav 50 sommarekar och 25 rönnar. Förutom de två planterades också en del poppel och en hel den hassel och även en del hagtornsbuskar.

My first bunch of 25 summeroaks. In total I planted 75 trees, 50 summeroaks and 25 rowans (mountain ash). Except for those there was also planted some poplars, a lot of hazel and also some hawthorn.

De är inte äldre än ca 2 år, men har växt mycket under detta året då sommaren i Belgien som bekant har varit väldigt blöt.

They are only about 2 years old, but has grown a lot this year because the summer in Belgium was very wet.


Informationstavla. / Information board. (Dutch and French!  :-)
Alla som kom för att plantera träd fick en gratis dricka och mjukt kex/kaka.

Everyone who came to plant trees got a free drink and a soft cookie.Tält med gångar emellan. Jag tror de nog ville förbereda sig på ifall det skulle bli regn. Men det slapp vi!

Tents with passages in between. I think they wanted to be prepared for bad weather just in case, but we were lucky, no rain!.  :-)

Det fanns en DJ och flera musikanter. See youtube-videon!

There was a DJ and musicians. See the Youtube-video!


Där fanns också ett tält med speciella aktiviteter för barnen med ansiktsmålning. Men under de första timmarna fanns det nästan inga barn att måla på så då fick de äldre bjuda till! Visst är hon fin?! :-)


There was also a tent with activities for the children with among other things facial painting. But during the first hours there were almost no kids to paint on so then also the old ones had to make a sacrifice. Isn't she lovely?! :-)

Skogspromenad med kunnig guide. Jag fick lära mig mycket om ekorrbon, olika svampar och deras funktioner och växter och förstås träd. Skogen heter "Gasthuisbos" (Gästhusskogen) och är en liten del som blivit kvar av en mycket större skog som en gång stod här "Waverse bos". Det är ingen urskog utan en bruksskog med flera utländska arter som Natuurpunt nu långsamt kommer att "fasa ut" och omvandla till en mer naturlig skog. Diken kommer att få växa igen och skapa en miljö som flera inhemska arter av växter, insekter och djur trivs bättre i.

A forestwalk with a skilled guide. I got to learn a lot about squirrels nests, different muchrooms and their functions and plants and of course trees. The forest is called "Gasthuisbos" (Guesthouse forest) and is a small part which has remained after a much bigger forest which once stood here "Waverse bos". It is not a forest with trees several thousand years old, but has been used for production with several foreign species. Natuurpunt is going to slowly develop it to a more "natural" forest where trees, plants, insects and animals which are domestic can flourish.


Vackert. / Beautiful.


Svampar. / Muchrooms.

Det sista fältet som har varit ett betesfält planteras. Notera de maskingjorda hålen. De har borrats ett efter ett under hela veckan innan - 20 000 hål!

The last field which is a former field for cattle is planted. The holes have been made by a machine, one hole after the other during the whole week before the event - 20 000 holes!


Solen börjar gå ner, sista fältet är nästan klart och vi har fått påökning av en grupp scouter!

Sun starts to settle, the last field is almost ready and we have got a group of scouts helping!


Tredje fältet står klart. Det var lätt att plantera på en fd åker.

The third field is ready. It was easy to plant on a former eh? field? "arable land" says my dictionnary. ok.

Gammal vägek. Kanske kommer våra barnbarn i framtiden en dag att få se några av ekarna vi har planterat såhär fina och ståtliga.

An old oak by the road. Maybe one day our grandchildren will see some of the oaks we have planted this big an majestic.

Gasthuisbos.


Stort tack till Grany och de fantastiska människorna i Natuurpunt!

A bit thankyou to Grany and the fantastic people active in Natuurpunt!


Josephine  :-)