giraffen197

2021-10-03
23:04:06

Lövö naturreservat 15:e augusti

 
Söndagen den 15:e augusti gjorde vi en fin utflykt till naturreservatet på Lövön mitt emot Timmernabben.  //  Sunday the 15th of August we made a nice excursion to the natur reservation on Lövön opposit Timmernabben.
 
 
 
 
Geting // Wasp // Gueppe // Wesp
 
 
You can actually bring a telt and camp here!  :-)
 
 
En stor myrstack. // A big anthill.
 
 
Gammal Lind  //  old  linden tree
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stones and more stones. This view mMade me think of the trolls in "Frozen"...
 
 
Varje stig var väl utmärkt och lätt att följa.  //  Every path was well marked and easy to follow.
 
 
 
Kavlar som just blivit lite bortskrämda.  //  Calves that just got a big frightened...
 
 
Vy från campingplatsen på "Grenle" (den till höger på kartan) //  View from the campingsite at "Grenle" (the one to the right on the map).
 
 
Två av flera gigantiska stenhögar och en hög och bred "mur" längs vägen. Vilket otroligt slit för att kunna odla och få mat! //  Two of several giant heaps of stones and one high and broad "wall" next to the road. What an Enormous amount of work to be able to cultivate the earth and get food!
 
 
Ek  // Oak
 
 
Denna är slut.  //  This one has reached the end.
 
Fler delar kommer!  //  More parts are coming!
 
//  Josephine