giraffen197

2020-07-19
10:03:58

Bonsgnee 12th of July

 
Förra söndagen gjorde vi en promenad intill den lilla byn med det lustiga namnet "Bonsgnee". Dalgången är relativt stor och djup. Bjällran som ni kan höra sitter på hunden (inte vår).
 
//  Last Sunday we made a walk next to the little village with the funny name "Bonsgnee". The valley is quite large and deep. The bell you can hear sits on the dog (not ours).
 
 
 
 
 
 
Döda granar. Barkborrarna går nu mycket hårt åt granarna överallt i Ardennerna. De heta somrarna och torra vintrarna hjälper till att försvaga träden. Det skär i hjärtat att se stora fina träd, bara tio eller tjugo år kvar till avverkning falla offer för denna pest. En gång angripet är virket totalt odugligt till någonting.
 
//  Dead firs. The bark beetles are attacking the firtrees violently everywhere in the Ardennes. The hot summers and the dry winters assist to weaken the trees. It aches in my Swedish heart to see big beautiful trees, only ten or twenty years from being cut, fall victims for this pest. Once attached the wood is good for nothing.
 
 
Gammal ek.  //  Old oak.
 
 
 
 
 
 
"njam, njam!"
 
 
Detta är ett gammalt järnvägsspår. Här fanns en gång en smalspårig liten järnväg.
 
//  This is an old railway track. Once upon a time there was a railway here, a small variant (not the big ones) - I don't know what "smalspårig" is in English, someone who knows?
 
 
Gravar. //  Graves.
 
 
Järnvägsspåret.
 
 
På väg upp igen. // Climbing up again.
 
 
 
 
Kalvar  //  Calves
 
 
Trädgårdsland och längre bort får.  //  Garden and further away sheeps.
 
 
Nu lämnar vi Bonsgnee för att ta oss till....   //  Now we leave Bonsgnee to go to...
 
 
Comblain-au-pont.
 
 
 
 
Comblain-au-Pont  ligger vid Ourthe och en av sevärdheterna är de skyhöga klippformationerna.
 
// Comblain-au-Pont lays by the river Ourthe and one of the attractions are the skyhigh rockformations.
 
 
 
 
Söndags-selfie  //  Sunday-selfie
 
 
Någon som vill köpa en gammal järnvägsstation?  //  Someone who wants to buy an old railway station?
 
 
Det är inte riskfritt att bo intill de här klipporna, med ojämna mellanrum faller det ner stenar (se garagetaket).
 
//  It's not riskfree to live next to these rocls, with irregular intervals there are stones falling down (look at the roof of the garage).
 
 
//  Josephine