giraffen197

2020-02-29
10:45:19

Snöslask och grått / Wet snow and grey weather

 
 
På torsdagen kom det en massa blötsnö och på fredagen var det mulet, men trots det var vi ute och fyllde lungorna med frisk luft. 
// On the Thursday there fell a lot of wet snow and on the Friday it was grey, but we went out anyway to breath som fresh air.
 
 
 
 
Det grönaste i skogen var mossan.  //  The greenest thing in the forest was the moss.
 
 
 
Mycket vatten överallt.  //  Lot of water everywhere.
 
//  Josephine