giraffen197

2019-04-05
18:06:00

Fem en Fredag / Five on a Friday

En liten såndär blogggrej som cirkulerar "Fem en Fredag"  via Hannas blogg. och ElisaMatilda
 
                   Intryck
  1. Vad är svårt att tro om dig genom att bara titta på dig?
  2. Vilket första intryck brukar du oftast få av någon?
  3. Vilket första intryck tror du folk får av dig?
  4. Vad har du sett mest av under veckan?
  5. Vilken påverkan tror du att du har på folk runt omkring dig?
 
1)  Jag har en ganska ljus röst och jag kan ibland vara relativt blyg. Jag är inte en dominant person. Ofta finns ju annars fördomen att långa personer per automatik skulle vara ledartyper och det stämmer inte alls på mig. Jag följer hellre än leder.
 
2) Utséende och humör. Jag kan ha svårt för folk som ser sura ut, trots att det antagligen bara är vanlig morgontrötthet, ryggvärk eller något annat som som just då ger en besk min.
 
3) En positiv person med näsan ständigt i en bok. Och så längden då förstås.
 
4) Datorskärmen på jobbet, kollegor och familjen är hemma. En bok som blev utläst idag, jag ska skriva några rader om den senare. (surprise  ;-)
 
5) Att jag kan få dem att dra lite på munnen. I alla fall via telefonen på jobbet har jag en viss förmåga att droppa spontana ocensurerade kommentarer vilket får den andre att brista ut i skratt. Älskar mitt jobb i de ögonblicken.
 
//  English translation 
                                        Impressions
 
1. What is difficult to believe about you just by looking at you?
2.  Which is the first impression you use to get from someone?
3. Which first impression do you think you give to people?
4. What have you seen most of this week?
5. Which influence do you think you have on people around you?
 
1) I have a quite light voice and I can sometimes be quite shy. I'm not a dominant person. Often there is this preconceived idea that tall people automatically are leaders but that is not at all true for me. I rather follow than lead.
 
2) Looks and temper. I have a difficuly with people who look sour and grumpy, although it is probably just ordinary morning tiredness, backpain or something else which at that moment gives the person a sour look.
 
3) A positive person with her nose constantly in a book. And of course my height.
 
4) The computerscreen at work, colleagues and my family at home. I book which I finished today and which I will write a few lines about. (surprise  ;-)
 
5) That I can make them smile a little bit. Sometimes on the phone at work I have this tendency to drop spontaneous uncensored comments which make the person calling in burst out in laughter. I love my job in those moments.
   
 
Denna har jag lyssnat på under två dagar nu.  <3  -  I've listened to this one for two days now.
 
 
 
Ha en riktigt skön fredagskväll!  :-)  -  Have a wonderful Friday evening!  :-)
 
Josephine