giraffen197

2019-06-18
22:41:10

Park Tournay - Solvay

 
Sätt er bekämt med en café au lait, för här följer inte mindre än 31 fotografier från den 9;e juni och den 15:e juni. Fortfarande i Watermael-Boisfort.
 
// Sit down comfortable with a café au lait, because here follow no less than 31 photos from 9th of June and 15th of June. Still in Watermael-Boisfort.
 
 
Hus vid Chaussee de la Hulpe.  //  Houses at Chaussée de la Hulpe.
 
 
ThérèseTournay-Solvay var Alfred Solvays dotter. Hans bror Ernest Solvay byggde upp ett stort industriimperium i Belgien. 
 
//  Thérèse Tournay-Solvay was daughter of Alfred Solvay. His brother Ernest Solvay build a large industrial imperium in Belgium.
 
 
Parken anlades 1911 av landskapsarkitekten Jules Buyssens. 
 
//  The park was created in 1911 by the landscape architect Jules Buyssens.
 
 
 
 
Alfred Solvay lät bygga det första huset 1878, vilket byggdes om till "slott" 1905.
 
// Alfred Solvay had the first house built in 1878 which later was rebuild to a "castle" in 1905.
 
 
Huset utsattes för en anlagd brand 1982. Det har tagit 37 år innan till sist Bryssels region fått ändan ur att finansiera en renovering som ska starta under detta året.
 
// The house got damaged by a criminal fire in 1982. It has taken 37 years before the region of Brussels now finally will finance a restoration that will start this year.
 
 
 
 
Ett mäktigt bokträd.  //  A magnificent beech tree.
 
 
 
 
Lila blommor.
 
 
Rosenträdgården.  // The rosarium.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bärfis storlek större?
 
 
Bron  // The bridge
 
 
 
 
 
 
stenbron  //  the stonebridge
 
 
 
 
muchroom sculptures  (Jag vill bo, i en svamp, annars får jag kramp!)
 
 
Ett gäng mycket hungriga larver har varit framme, men vilken sort?
 
// A gang of very hungry larvae has been here, but what specimen?
 
 
svärdslilja  //  yellow iris
 
 
De här fotografierna är från den 15:e juni.  //  These photos are from 15th of June.
 
 
 
 
Staty av Kelda Spangenberg, en ung tjej som gick bort bara 21 år gammal. Statyn är gjord av Thérèse Chotteau. 
 
// Statue of Kelda Spangenberg, a young woman who passed away only 21 years old. The statue is made by Thérèse Chotteau.
 
 
 
 
 
 
Och de här fina blå penséerna får avsluta denna foto-sviten. Detta är definitivt en park vi kommer att återvända till flera gånger! 
 
// And these nice blue pansies will finish this tour of photos. This is definitely a park we will return to many times!
 
//  Josephine  :-)