giraffen197

2019-07-08
22:11:37

Tour de France 2019 dag 3

 
Även Söndagen blev en fin dag att gå och titta på cyklisterna. Vi höll oss vid Montgomery där teamen passerade två gånger och vid  Boulevard Louis Schmidt. Se kartan under. Jag roade mig med att filma flaggor och har sedan gått igenom nationaliteterna på de tävlande. Det finns många danskar och norrmän med, men som synd är inte en enda svensk! *snyft* Däremot en Kazak, en Eritrean och en cyklist från Argentina och några länder till.  Varför har Sverige så dåligt med tävlingscyklister?
 
// Also the Sunday became a nice day to go and look at the bikers. We stayed by Montgomery where the teams passed by two times and by Boulevard Louis Schmidt. See the map under. I had fun filming flags and afterwards going through the different nationalities of the competitors. There are many Danish and Norwegian, but sadly enough not one single Swedish! *sob* There is one person from Kazakhstan, one from Eritrea and one biker from Argentine and some more countries. Why are there so few high competition bikers - racers from Sweden?
 
 
Och så en bild från lördagen från "muren i Grammont" - Geerardsbergen på flamländska. 
 
// A picture from the Saturday from "the wall in Grammont" - Geerardsbergen in Flemish.
 
 
Uppe på kullen finns en vacker kyrka vars torn syns lite till vänster om korset. Nästan lite synd att ingen präst tog tillfället i akt att hålla en spontan-predikan med så mycket folk samlade vid korset!  :-)
 
//  On the hill there is a beautiful church of which you can see the tower a little bit to the left of the cross. Almost a pity that no priest took the occasion to hold a spontaneous sermon with so many people gathered at the cross!  :-)
 
// Josephine