giraffen197

2019-09-20
22:24:50

Climate March in Brussels 20th of September 2019

 
 
 
Första marchen jag bär en egen skylt. Jo, jag vet mycket väl att vi inte kan lösa krisen med enbart  solpaneler, men det är en energi som är betydligt renare än kol, olja och gas! [Solpaneler på varje tak]
 
//  The first march I carry my own sign. Yes I know we cannot solve the climate crisis with only solarpanels, but it is an energy which is a lot cleaner than coal, oil and gas!
 [Solar panels on every roof]
 
 
North Station in Brussels.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazonas!
 
 
Som ett tak, skyddade bra mot solen gjorde det också.  ;-)  //  Like a rood, protected nicely against the sun too.  ;-)
 
 
"I march for Laurent 5 years, Felix 5 years and Louis 6 years  <3 "
 
 
Vid Botanique.
 
 
Rue de la Loi.
 
 
 
 
 
 
"We're running out of slogans - Act now!"
 
 
Talar podiet. //  The podium for speakers.
 
 
 
 
 
 
Frågan är hur vi får igenom en förändring när det fortfarande finns folk som glatt slänger uttjänta toasters vid glasåtervinningsbackarna? (En av två!)  
 
//  The question is how we can make a real change when there are still people who happily throw away finished electrical toasters next to the glas-recycling-containers? (One of two!)
 
 
Blommor och affisch.
 
 
 
 
 
Tillsammans! / Together!
//Josephine