giraffen197

2018-10-28
21:52:04

Fem år i tjugo bilder! del 2 / Five years in twenty pictures! Part 2

Att välja enbart tjugo fotografier från fem år är verkligen svårt. Vilka händelser har varit viktiga? Från vilka har jag de bästa bilderna? Vad vill jag visa - inte visa? De flesta blir naturligtvis av Laurent som är en sann solstråle och som alltid lyckas göra mig glad även när jag är på dåligt humör. :-)  //  To choose only twenty photos from five years is really difficult. Which happenings have been important? From which ones do I have the best pictures? What do I want to show - what not? Most of them are of course of Laurent who is a true sunbeam and always succeed to make me happy also when I'm in a bad mood. :-)
 
 
Februari 2016, pannkakor med blåbärssylt. //  February 2016, pancakes with blueberryjam.
 
 
 
I maj 2016 hjälpte jag till att samla in drygt 400 euro på knappt fyra veckor så att min vän Ofosu i Ghana kunde köpa en 2nd hand taxi. Tack vare en crowdfunding-sida, kontakter via internet, generösa medlemmar i svenska kyrkan och taxi-chaufförerna i Bryssel! Jag kände en enorm entusiasm under de här veckorna och detta är gärna något jag kan tänka mig att göra om med ett väl definierat mål. Pengarna ovan kom från en "fellow bookcrosser" i Belgien. Internet när det fungerar som bäst!
 
In May 2016 I helped to collect a little bit more than 400 euro in less than four weeks so that my friend Ofosu in Ghana could buy a 2nd hand taxi. Thanks to a crowdfunding page, contacts through internet, generous members of the Swedish church and the taxi-drivers in Brussels! I felt a lot of enthusiam during these weeks and this is gladly something I would like to do again with a well defined goal. The money above comes from a fellow bookcrosser in Belgium. Internet when it functions at its best!
 
 
 
Bad i viken i Stockholms skärgård sommaren 2016.  //  Bathing in the bay in the archipelago of Stockholm summer 2016.
 
 
 
Klaras kladdis. Varning! tro inte att all smet kommer att landa i kakformen, det är den alldeles för god för! //  Klaras kladdis. Warning! don't think that all the dough will arrive to the cakeform, it's too delicious!  :-P
 
 
 
Aprilväder 2017 i park Cinquantenaire.// April weather 2017 in park Cinquantenaire.
 
 
 
Laurent spelar trummor (elektriskt trumset) juni 2017 som om han hade gjort detta många gånger innan! Även Andreas (ägaren) var mycket imponerad. // Laurent plays drums (electrical drumset) June 2017 for the very first time in his life, but it seemed he had done it many times before! Even Andreas (the owner) was deeply impressed.
 
 
 
St. Jobs skördefest i Uccle september 2017 med tillhörande tivolinöjen. Tåg och lokomotiv är alltid förstavalet. // St. Job harvest feast in Uccle September 2017 with the belonging entertainments. Trains and locomotives are always first choice for Laurent.
 
 
 
Snö i början av december 2017, park Cinquantenaire. // Snow in beginning of December 2017, park Cinquantenaire.
 
 
 
Februari 2018 och carnaval i Malmedy. "långnäsorna" - en av flera lokala figurer från Malmedy och Stavelot. Malmedy-borna retas förstås med dem från Stavelot och säger bestämt att deras masker bara är av plast och näsan pekar rakt fram! Deras egna är gjord av papier-maché (som det 'ska' vara) och näsan pekar glatt uppåt. http://www.malmedy.be/fr/Tourisme/folklore-et-carnaval/le-carnaval/les-masques.html
 
Långnäsorna sprang omkring i grupper på fem-åtta. De valde ut ett "offer" och härmade sedan den personens alla rörelser och gester tills han/hon köpt en runda öl till dem allesammans för att bli av med dem. Jag såg en man retas med dem genom att göra armhävningarf under flera minuter (vilket de var tvungna att också göra enligt reglerna haha!)  //
 
February 2018 and carnaval in Malmedy."the longnoses" - one of several local figures from Malmedy and Stavelot. The inhabitants if Malmedy are teasing them from Stavelot and say that their mascs are only made of plastic and that the nose is pointing straight! Their own are made of papier-maché (as it shall be) and the nose is pointing gaintly upwards.  http://www.malmedy.be/fr/Tourisme/folklore-et-carnaval/le-carnaval/les-masques.html
 
The longnoses were  running around in groups of five to eight. They choosed a "victim" and thereafter repeated every single movement and gesture the person made until he/she had bought beers to everyone of them to get rith of them. I saw one man teasing them by making pull-ups during several minutes (which they also were forced to do according to the rules haha!)
 
 
 
Tillsammans i Stockholms skärgård sommaren 2018. // Together in the archipelago of Stockholm summer 2018.
 
En del av detta och annat som inte finns med kommer jag att försöka återvända till mera utförligt när inspirationen rinner till och skaparlusten flödar. Just nu är jag hemma med ett helvetes ryggont i nedre korsryggen ut i högerbenet. Jag har inte kunnat sova en hel natt sedan tio dagar men imorgon ska jag äntligen få träffa ortopeden. Jag måste ständigt ställa mig upp och försöka få bort krampen i muskeln i baksidan av låret. Huvudet och humöret däremot känns bra. En konstig obalans.   //
 
Some of this and other things which are not included I will try to return to more elaborated when inspiration arrives and creativity is flowing. Right now I'm home with a hell of a backpain in the very lower back going out in my right leg. I have not been able to sleep for a whole night since ten days but tomorrow I will finally see the orthopaedist. I constantly have to raise up to try to remove the cramp in the muscle on the backside of my leg. The head and the mood on the other hand is good. A strange combination.
 
Have a great week and cu soon!
Josephine