giraffen197

2012-08-25
09:45:00

Bland träden igen / In between the trees again

 
Juli månad 2012. Fille kom på besök för några dagar och eftersom han är en naturmänniska han med så tyckte han om att besöka Tervurens arboretum. Mammutträden (Sequoiadendron giganteum) blev en klar favorit även för honom! De som växer här är bara ca hundra år gamla och egentligen ganska små, de som växer i Kalifornien däremot... *längtans suck*
 
Month of July 2012. My friend Fille came for a visit a few days and because he loves nature too he liked to visit the arboretum of Tervuren. The mammoth trees became a favorite also for him! The ones growing here are only about 100 years old and actuly quite small, the ones growing in California on the other hand... *longing sigh*
 
 
 
granskott / new shoot
 
 
 
bokallé / parkway with beechtrees
 
 
 
med fotograf / with photographer
 
 
 
Från andra hållet / from the other end
 
 
 
De här chilenska barrträden är arboretumets fulaste träd. Jag tycker inte alls om dem och fattar inte hur en del faktiskt kan sätta dem i sina trädgårdar som prydnadsträd! Men just då föll solljuset på grenarna och gav dem ett magiskt skimmer som jag här fösökte att fånga på bild. Fult och vackert är relativa begrepp.
 
These conifers from Chile in South America are the ugliest trees in the arboretum. I don't like them at all and can hardly understand how some people plant them in their gardens as decorationtrees! But right then the sunlight fell on the branches and gave them a magic shimmer which I tried to catch on photo. Ugly and beautiful are relative concepts.
 
Greetings,
Josephine