giraffen197

2019-12-28
12:03:00

Kyrkor i Bryssel / Churches in Brussels

 
Inspirerad av julen och mitt stora förråd av fem års fotografier från Bryssel när jag inte bloggade (2013 - 2018) börjar jag ett nytt tema idag "Kyrkor i Bryssel". Medan jag bodde i Haag hade jag ett tema "Hus i Haag"  Del ett , del två , del tre , del fyra , del fem , del sex . Under kategorin "Haag" finns också fotografier från sandskulpturfestivalen och mycket annat intressant.  :-)
 
//  Inspired by Christmas and my big stock of five years of photos from Brussels when I didn't blog (2013 - 2018) I start a new theme today "Churches in Brussels". While I was living in the Hague I had a theme "Houses in the Hauge" Del ett , del två , del tre , del fyra , del fem , del sex . Under the category "Haag" you will also find photos from the sandsculpture festival and a lot of other interesting material.  :-)
 
 
Detta är Sainte-Annes kyrka i Ouderghem på Chaussée de Tervueren.  //  This is Saint Anne's church in Ouderghem on the old road to Terveuren.
 
 
 
 
Det är en katolsk kyrka med flera Maria-altare.  //  It is a catholic church with several altars for Mary.
 
 
 
Det ovanliga med denna kyrkan (för mig) är att de har målat pelare och fönsterramar oranga, med de gula väggarna och det färgade glaset så ger det en mycket varm ton till kyrkorummet.
 
// The unusual with this church (to me) is that they have painted the pillars and the window frames orange. Together with the yellow walls and the stained glass it gives a warm feeling to the room.
 
 
 
 
"Notre Dame de la paix", vad blir mera naturligt efter två världskrig än att resa ett altare för att be om fred?  //   "Notre Dame de la paix", what is not more natural after two world wars than to raise an altar to pray for peace?
 
 
Saint Joseph
 
 
 
 
Fortsättning kommer så småningom!  //  To be continued!
 
// Josephine