En märklig dröm / A strange dream

(for English scroll down)
 
   En märklig dröm...  Patrick säger att han har något att visa mig och tar mig till ett ställe som heter "flickornas marknad", men det är inte någon vanlig marknad utan ett ställe där småflickor säljs till den som vill betala. Och jag passerar ett kadaver där huvudet lossnat, otäckt. Och jag upptäcker att de ligger där inbäddade i små högar av runda vita stenar bara skinn och ben med ljudlösa gapande munnar, uthungrade, svältande, döende. Och någon berättar för mig att de kommer hit på kvällen när solen har värmt upp stenarna och då bäddar de in sig i dem för att få lite värme men på morgonen har stenarna kallnat och de ligger där döda.
 
 
Jag har inte hittat någon bild som gör rättvisa åt min drömbild, grusplanen med rad efter rad med dessa små "gravhögar" med vita runda stenar som delvis täckte de svältdöende små flickorna. Därför låter jag er som läser forma er egen bild.
 
Ibland finns det saker som måste dö.... Jag kände ett visst mått av förtvivlan men jag kan inte säga att jag var ledsen eller orolig när jag vaknade... mer konfunderad och eftertänksam. Det finns så mycket som knyter an till symboliken - inte minns "flickan med svavelstickorna" av HC Andersen.
 
Sedan fick jag veta att på nyheterna någonstans har det visats en bild av döda barn/foster i Kina som låg på rygg med gapande munnar på en stor plan eller i en stor hall. Tillfälligheternas spel eller en glimt från ett kollektivt omedvetet? För den bilden såg jag aldrig. Däremot tänkte jag när jag vaknade på alla de flickfoster som aborteras bort i Kina och i Indien och jag tänkte på små flickor som blir sålda, misshandlade, våldtagna och behandlas värre än en hund. Flickor som föds men aldrig får leva, t.o.m. ogräset på våra gator har ett bättre liv än vad de har!
 
Och jag funderade på mina drömmar och mina förhoppningar, ibland förvandlas de till små hjälplösa flickor som försöker värma sig, förgäves. Det räcker med att vara född på fel plats och i fel tid...  att där inte finns någon som vill eller kan köpa henne, någon som är god och omtänksam, någon som tar sig tid. I verkligheten lämnas de svaga att dö efter att först ha livnärt sig under en mycket lång tid på de smulor som trillar ner från de välbeställdas bord.
 
En själens svältdöd, blir en hemlös död, blir en liten flickas död. Och mitt hjärta fortsätter att slå.
 
//Josephine
 
 
   A strange dream ... Patrick says he has something to show me and takes me to a place called "the girls 'market', but it is not an ordinary market, but a place where young girls are sold to those who want to pay. And I pass a carcass with the head loose, nasty. And I find that they are there embedded in small piles of round white stones just skin and bones with noiseless gaping mouths, starving, dying of starvation. And someone tells me they come here in the evening when the sun has heated the stones and then beds themselves into them to get a little heat but in the morning the rocks are cold and they lay there dead.

I couldn't find a picture that does justice to my dream image, gravel with row after row of these small "mounds" with white pebbles which partially covered the little girls dying of famine. Therefore, I let you form your own picture.
Sometimes there are things that need to die .... I felt a certain amount of despair, but I can not say I was sad or worried when I woke up ... more confused and pensive. There is so much that is linked to the symbolism - by example "the girl with the sulfur sticks" by Hans Christian Andersen.
 
Then I got to know that on the news somewhere there had been a picture of dead children / fetuses in China, lying on their back with gaping mouths on a big plane or in a large hall. A coincidence or a glimpse of a collective unconscious? Because I never saw that picture. However, I thought when I woke up on all the female fetuses which are aborted in China and in India and I thought of little girls who are sold, beaten, raped and treated worse than a dog. Girls who are born but never get to live, even the weeds on our streets have a better life than what they have!
And I thought about my dreams and my hopes, sometimes they become like small helpless girls who are trying to warm themselves, in vain. It is enough to be born in the wrong place and the wrong time ... that there is no one who would or could buy her, someone who is good and caring, someone who takes the time. In reality the weak are left to die after having lived for a very long time on the crumbles that fall from the table of the rich.

A soul dying of starvation, becomes the death of a homeless, becomes the death of a little girl. And my heart continues to beat.
 
//Josephine

Kommentarer
Postat av: Inga Magnusson

Det var en hemsk drömbild. Hoppas du slipper förföljas av den framöver.

Jag tänker ibland på de här flickbarnen som du beskriver och hur de har haft det över tid. Naturligtvis har det här utnyttjandet av småtjejer pågått under århundraden, kanske hela mänsklighetens historia. Men det är först nu vi fördömer det öppet och kan tala om det, visa att det förekommer. Tystnaden och döljandet har ju varit effektivt. Det räcker att se hur kyrkan har hanterat det här med mutor och nedtystningar och förklaringar om stackars präster som är sjuka och därför inte ska straffas för sina decennielånga övergrepp mot värnlösa barn som de fått något slags ansvar för inom ramen för sin yrkesverksamhet. Eller som i Indien där man anser att det är tjejernas eget fel om de blir våldtagna.

Bortsett från hemskheterna så får jag önska dig
GLAD PÅSK!

2013-03-29 @ 16:13:24
URL: http://inga.blogg.se
Postat av: Josephine

Inga: Den var ganska otäck, men jag blev aldrig riktig rädd. Kände mig mera konfunderad och eftertänksam efteråt. Jag har därefter fått en tolkning som stämmer in 100% på min nuvarande livssituation och drömmen är inte längre ett frågetecken. ;-)

2013-04-01 @ 22:20:07

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0